Letné kempy U.S.Kids 2024

18.05.2024

Tento rok máme pre Vás pripravené až 4 letné golfové tábory. Dva golfové tábory sa uskutočnia v Penati. 1. turnus sa koná od 01.07 do 05.07.

2. turnus sa koná od 19.08 do 23.08.

Oba kempy stoja 399 eur. V cene je zahrnuté: celodenný pitný režim, strava, neobmedzené košíky loptičiek, 5x hra na ihrisku Penati, súťaže a hodnotné ceny. Ak sa chcete prihlásiť na kemp v Penati, najlepšie je napísať email na reception@penatigolfresort.sk, alebo zavolať na číslo +421 917 907 777.

(This year we have up to 4 summer golf camps ready for you. Two of the golf camps will be held in Penati. The 1st camp will be held from 01.07 to 05.07 and the 2nd camp will be held from 19.08 to 23.08. Both camps cost 399 euros. Included in the price: water or juice available during whole day, meals, unlimited baskets of balls, 5 times playing on the Penati course, competitions and valuable prizes. If you want to sign up for a camp at Penati, the best way is to email reception@penatigolfresort.sk or call +421 917 907 777.)

——————————————————————————————————————

V prípade ak máte záujem o náš prespávací kemp v Sedine, alebo náš 3-dňový kemp v Dunakiliti, prosím napíšte nám na email info@uskidsgolfsk.sk alebo nám zavolajte na číslo +421 948 101 119.

(If you are interested in our overnight camp in Sedin or our 3-day camp in Dunakiliti, please email us at info@uskidsgolfsk.sk or call us on +421 948 101 119.)

Kemp v Golf Resort Sedin stojí 650 eur na osobu. Koná sa od 29.07 do 02.08. V cene je zahrnuté: 4x ubytovanie v apartmánoch Sedin, celodenný pitný režim, raňajky, desiata, obed, olovrant a večera, neobmedzené košíky loptičiek, 5x hra na ihrisku Sedin / alebo hra na akadémií, možnosť využívania TrackMan range počas celého kempu zdarma, súťaže a hodnotné ceny. Viac informácií o programe: TU.

(Summer camp at Golf Resort Sedin costs 650 euros per person. It runs from 29.07 till 02.08. Included in the price is: 4x accommodation in Sedin apartments, water or juice available during whole day, breakfast, snack, lunch, snack and dinner, unlimited baskets of balls, 5x play on the Sedin course / or play at the academy, free use of the TrackMan range during the entire camp, competitions and valuable prizes. More information about the program: HERE.)

——————————————————————————————————————

Kemp v Dunakiliti stojí 160 eur na osobu. Kemp sa koná od 12.08 do 14.08. V cene je zahrnuté: celodenný pitný režim, desiata, obed, olovrant, neobmedzené košíky loptičiek, 3x hra na ihrisku Dunakiliti / alebo hra na akadémií, footgolf, súťaže a hodnotné ceny. Viac informácií o programe: TU.

(Summer camp in Dunakiliti costs 160 euros per person. The camp takes place from 12.08 to 14.08. Included in the price: water or juice available during whole day, snack, lunch, snack, unlimited baskets of balls, 3 times playing on the Dunakiliti course / or playing at the academy, footgolf, competitions and valuable prizes. More information about the program: HERE.)

Viac informácií o všetkých kempoch nájdete na našich stránkach U.S.Kids.

POZOR prihlasovanie na kempy možné iba do 31.05! - zálohu za kempy v podobe 50% z ceny kempov je potrebné najneskôr uhradiť do 16.06 prevodom na účet SK70 1100 0000 0026 2876 9375, názov účtu U.S.KIDS GOLF SK alebo v hotovosti na na našom ďalšom turnaji v Skalici.

(BE AWARE THAT registration for camps is possible only until 31.05! - deposit for camps in the form of 50% of the price of camps must be paid no later than 16.06 by transfer to the account SK70 1100 0000 0026 2876 9375, account name U.S.KIDS GOLF SK or in cash at our next tournament in Skalica.)

——————————————————————————————————————

Náš ďalší turnaj sa bude konať v Skalici 16.06, prihlásiť sa môžete TU do 11.06. Po tomto dátume sa budete môcť ešte stále prihlásiť, ale už za extra poplatok 15$. Posledný turnaj tohtoročnej série Lokálnej túry sa bude konať v Golf klub Sliač 30.06, prihlásiť sa môžete TU do 25.06.

(Our next tournament will be held in Skalica 16.06, you can sign up HERE until 11.06. After this date you will still be able to sign up, but for an extra fee of 15$. The last tournament of this year's Local Tour series will be held at Golf Club Sliač on 30.06, you can sign up HERE until 25.06.)

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať:
email: info@uskidsgolfsk.sk
telefón: +421 948 101 119

Článok napísala: Michaela Patzeltová

Článok publikovaný dňa: 18.05.2024

Späť na aktuality