Organizačné pokyny

SYSTÉM PRIHLASOVANIA A ZORAĎOVANIA ÚČASTNÍKOV

Kapacita táborov je obmedzená a tak môže stať, že kvôli niekoľkým nezodpovedným jedincom sa nebude môcť zúčastniť napríklad Váš potomok, pretože niekto iný zarezervuje miesto a rezerváciu na poslednú chvíľu zruší.

REZERVÁCIE NA KEMP AJ TURNAJ BUDÚ POTVRDOVANÉ PODĽA PORADIA ÚHRADY PLNEJ ČIASTKY AŽ DO NAPLNENIA KAPACITY KEMPU

Preto platí nasledovný systém:

Krok Status Rezervacia
Odoslanie prihlášky,
jej spätné potvrdenie s pokynmi a účastníckym číslom záujemca
Záujemca:
Bude prednostne informovaný
o prípadných voľných, či neskôr uvoľnených miestach
žiadna
Úhrada zálohovej platby
pred termínom celkovej úhrady
Vážny záujemca

Zaradený na zoznam vážnych
záujemcov, bude informovaný
v prípade, že kapacita kempu
bude skoro vyčerpaná
Na kemp predbežná

Na turnaj blokácia štartovnej pozície
Úhrada celej čiastky,
pred termínom celkovej úhrady
Potvrdený účastník

Hráč je zaradený rovno
medzi účastníkov bez ohľadu
na počet vážnych záujemcov,
ktorí podali prihlášku už skôr
Kemp: potvrdený
Turnaj: potvrdený
Úhrade doplatku zálohy
do termínu úhrady celkovej čiastky
Potvrdený účastník
Hráč je preradený do vážnych záujemcov, ktorý podali prihlášku už skôr
Kemp: potvrdený
Turnaj: potvrdený
Termín splatnosti celej čiastky
(obvykle do 30 dní pred začiatkom kempu)
Nie je uhradená celá čiastka Považované za storno
( 30 dní pred zahájením kempu)
Žiadna
Všetky doterajšie blokácie sa rušia

 


Vzhľadom k tomu, že sa môže stať, že dôjde iba k zabudnutiu, všetci záujemci aj vážni záujemci budú včas informovaní, že sa blíži termín pre doplatok. Následne budú všetky uvoľnené miesta ponúknuté ďalším záujemcom v tomto poradí:

1) Vážny záujemca (uhradil zálohu), ktorý z dôvodu prekročenia kapacity kempu ešte pred termínom doplatku (teda plnou úhradou si poistilo účasť všetci účastníci) nedostal medzi účastníkov

2) Záujemca ktorý vyplnil a odoslal prihlášku, ale neuhradil ani zálohu

3) Všetci členovia U.S. Kids Golf klubu

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte písomne na adresu info@uskidsgolfsk.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Príjazd, odjazd

V záujme bezpečnosti detí je pri príchode potrebné:

• Vyhľadať vedúceho kempu a nahlásiť príchod

• Predložiť potvrdenie od lekára, v prípade, že dieťa užíva akékoľvek lieky, je nutné s vedúcim kempu vyplniť formulár pre podávanie liek, kde bude v priebehu kempu potvrdzované každé podanie takéhoto lieku. Samozrejme je nevyhnutné v takomto prípade predať dostatočné množstvo lieku v ZRETELNE a JEDNOZNAČNE označenom, originálnom obale takéhoto lieku.

• Potvrdiť svojím podpisom riadne predanie účastníka kempu vedúcemu alebo nim poverenej osobe

• V prípade, že by po skončení kempu mohla byť poverená osoba iná (napr. známi) vyzdvihnutím účastníka a odvozom z miesta konania, je nutné nahlásiť meno a identifikačné údaje takejto osoby (napr. telefónne číslo..) Pokiaľ nebude táto osoba určená alebo nebude možne jednoznačne overiť jej totožnosť, bude dieťa vydané jedine osobe, ktorá ho priviedla. POZOR, dieťa nebude vydané ani druhému rodičovi, pokiaľ ten rodič, ktorý dieťa na kemp priviedol, túto možnosť nepovolil.


Pri odchode je potrebne:

• Nahlásiť vedúcemu kempu, že účastníka kempu preberáte, vrátane zodpovednosti za jeho bezpečnosť a podpísať predávajúci formulár, že účastník bol predaný v poriadku. V prípade, že odjazd dieťaťa písomne nepotvrdíte, môže to byť dôvod k vylúčeniu z kempu.


Vybavenie

Nezabudnúť: vyjadrenie lekára (formulár je možne stiahnuť tu)
Kartička poistenca / najlepšie oficiálna kópia

Golf sa hrá za každého počasia.
Preto prosíme rodičov, vybavte svoje deti ako „do mokra“ tak aj do „tepla“.

Okrem obvyklého množstva spodného prádla, ponožiek, tričiek s krátkym aj dlhým rukávom, mikiny, prípadne sveter, bundy (golfové vybavenie a oblečenie), nezabudnite na pršiplášť, dáždnik, min. dvoje topánky, gumáky, pokrývku hlavy, opaľovací krém, plavky, slnečné okuliare, prezuvky, športové oblečenie a obuv na mimogolfovú športovú činnosť, hygienické potreby, oblečenie na spanie, poprípade lieky, pokiaľ dieťa nejaké užíva.
Vreckové podľa individuálnych možností a zvyklosti „na sladkosti“ max. čiastka do 500 SKK
Mobil: užívanie mobilného telefónu počas šrotového programu je zakázané (viac v podmienkach)

 

 


Newsletter (registrácia na odoberanie správ)
Copyright © 2004-2023 Golf SPS spol. s r.o., všetky práva vyhradené
Hot line rýchle kontaktné číslo